Výzva na predkladanie PZ za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania CIZS

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 09.04.2018 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP v časti MZ SR ako SO IROP 2014-2020 zverejnená Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8.

Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky