Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie PZ a aktualizácie k výzve IROP

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.12.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

  1. Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
  2. Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky