Informácia o zverejnení výzvy IROP - 22. 6. 2017

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 6. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11772 

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11773  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky