Informácia o zverejnení výzvy IROP - 21. 6. 2017

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21
Link: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11765

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky