Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

- AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

- AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

- AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky