Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP - 7. júl 2017


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, 7. júla 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky