Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP - 22. september 2017

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes, t.j. 22. septembra 2017, bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Dokument je dostupný na adrese:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky