Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP - 2. august 2017

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes. t.j. dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

 

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9 

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Dokumenty sú dostupné na adrese: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky