Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP - 10. október 2017


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017, bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Dokument je dostupný na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky