Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev IROP

 


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.

 

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP, verzia 4 je dostupný na linku: http://www.mpsr.sk/sk/download.php?fID=13990.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky