Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. 4. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č.2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ pre špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Znenie aktualizácie č.2 k výzve s kódomIROP-PO2-SC221-2016-10 je dostupné TU.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky