Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

               

 

Prieskum potrieb a priorít pri zabezpečovaní verejných služieb na území Žilinského kraja

Regionálna integrovaná územná stratégia – RIUS - NOVÉ

Integrovaný regionálny operačný program

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 

Politika súdržnosti EÚ po roku 2013

Operačné programy pre programové obdobie 2014-2020 schválené EK 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie -  dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.11.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky