TVORBA RIÚS – Odborné poradné skupiny

  • Odborná poradná skupina pre oblasť dopravy
  • Odborná poradná skupina pre oblasť sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry
  • Odborná poradná skupina pre oblasť školstva
  • Odborná poradná skupina pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  • Odborná poradná skupina pre oblasť životného prostredia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.05.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky