Pozvánka na workshop - výzvy IROP

Pozvánka na workshop – výzvy IROP

Vážené dámy a vážení páni,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshopy, ktorých cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie nasledovných výziev:

  • Výzva v rámci ŠC 2.2.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 04.september 2018
Čas: 13:00 hod

  • Výzva v rámci ŠC 2.1.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 04.september 2018
Čas: 09:00 hod

V prípade záujmu o uvedené workshopy, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie menného zoznamu nominovaných osôb, s uvedením konkrétneho workshopu, ktorého sa plánujete zúčastniť, na mailovú adresu najneskôr do 28.08.2018 do 12:00 hod v tvare: 
- Meno
- Organizácia
- Mailový kontakt