Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja / Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
Slovenská republika 
www.land.gov.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky