Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že 21.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

· Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

· Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dokumenty sú k dispozícii na webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12899
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12900


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky