Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ pre špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

 

Znenie aktualizácie č.1 k výzve s kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 je dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky