Urbanistická štúdia Slovensko - českého prihraničného územia

Cieľom urbanistickej štúdie slovensko-českého prihraničného územia je v spolupráci s českou stranou vypracovanie územnoplánovacieho podkladu pre účely koordinácie rozvojových zámerov a vytvorenie podmienok pre kooperáciu zámerov v riešenom území na princípe vzájomnej výhodnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky