Hvezdárne

V Žilinskom kraji nadregionálne pôsobia dve špičkové hvezdárne: Považská hvezdáreň v Žiline a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Ich hlavným poslaním je odborno-pozorovateľská činnosť v oblasti astronómie a popularizácia astronómie, ako aj príbuzných prírodných a technických vied rôznymi formami špecializovaných kultúrno-výchovných podujatí. V tomto smere rozvíjajú mimoriadne významnú spoluprácu so základnými školami. Zaujímajú popredné miesto v sieti hvezdární Slovenskej republiky a v oblasti astronómie spolupracujú s vedeckými a odbornými zahraničnými inštitúciami.

Považská hvezdáreň v Žiline
www.hvezdaren.zilina.net

 
Horný Val 20/41 
010 01 Žilina
Tel. : +421 41 564 32 00
Fax: + 421 41 562 16 42
E-mail:

Hvezdáreň v Žiline

Areál pozorovateľne Na Malom Diele, kopula, pracovný pavilón a pozorovateľňa s odsuvnou strechou v zime. Vždy v stredu a v piatok večer je počas celého roka pozorovateľňa prístupná i verejnosti.

Areál pozorovateľne Na Malom Diele, kopula, pracovný pavilón a pozorovateľna s odsuvnou strechou v zime

 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
www.astrokysuce.sk


Dolinský potok 1278, 024 01  Kysucké Nové Mesto
Tel. : +421 41 421 29 46
Fax:  +421 41 421 29 46
E-mail:

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky