Prezentácia kultúrnych organizácií

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 23 kultúrnohistorických organizácií z čoho je 5 galérií, 4 múzeá, 2 divadlá, 2 hvezdárne, 5 knižníc a 5 osvetových stredísk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky