V krízových situáciách života pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK

 

Rodinné centrum pomoci a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina
Priestory sú pre klientov otvorené každý deň
od 8.00 do 15.00

V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie.

Svoje služby tu na požiadanie poskytuje aj právnik každý utorok a štvrtok od 8.00 – 13.00. Záujemci o pomoc v tejto oblasti sa môžu objednať na telefónnom čísle Rodinného centra pomoci 0948 911 223.

Klienti, ktorí do centra prídu s inými okruhmi problémov, dostanú kontakt na ďalších odborníkov podľa svojich potrieb.
V prípade neprítomnosti pracovníkov v kancelárii Nadácie je možné volať aj telefónne číslo Nadácie ŽSK 0948 386 342.

http://www.zilinskazupa.sk v sekcii Nadácia ŽSK
mail:

VEREJNÁ ZBIERKA povolená MV SR č. č. 000 -2019/007490
Č. účtu: SK05 0900 0000 0051 5416 9506

ĎAKUJEME ZA PODPORU JEDNOTLIVCOV A RODÍN ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky