Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci

Sú to 2 nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Pomoc rodinám a jednotlivcom môže byť poskytovaná aj pri znížení pracovnej schopnosti živiteľa rodiny.
Nadácia svojimi zdrojmi získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bude za transparentných podmienok darcom podpory pre rodiny a jednotlivcov a bude získavať ďalšie finančné zdroje zo súkromných i verejných zdrojov.
Rodinné centrum pomoci je pracoviskom prevencie patologických javov a  krízy v rodine, pôsobí ako poradenské centrum a centrum konkrétnej pomoci jednotlivcom a rodinám v regióne.
Nadácia ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci sídli od 15. februára 2019 na adrese:

Považská galéria umenia
Ul.Republiky 1
010 01 Žilina 

Kontakt:
PhDr. Gabriela Podolanová e-mail: nadacia@zilinskazupa.sk 
mobil: +421 948 386 342
Č.účtu: IBAN SK 84 0900 0000 0051 4825 9038

Podmienky pre poskytnutie finančnej pomoci z Nadácie ŽSK pre podporu rodiny - 2. výzva žiadostí o finančnú pomoc z Nadácie ŽSK pre podporu rodiny


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky