Príhovor predsedu ŽSK Juraja Blanára ku dňu učiteľov

Milé učiteľky a učitelia, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci v školách a školských zariadeniach,

koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov. Práve dnes, 28. marca si pripomíname 420. výročie narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Dovoľte mi vrátiť sa k jeho myšlienkam a vzdať hold jednej z veľmi dôležitých profesií na svete – k povolaniu učiteľa. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z našich detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci či osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým ako práve vy. Naša budúcnosť závisí od Vašej práce, vy máte v rukách moc, aby ste novú generáciu pripravili na vstup do spoločnosti a vyzbrojili ju vedomosťami a kvalitnými skúsenosťami.

Vážené učiteľky a učitelia, prijmite, prosím, moje poďakovanie za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o našu mládež. Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám želám veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja