Štatút

Štatút Žilinského samosprávneho kraja je základnou vnútornou normou kraja, ktorá upravuje postavenie, pôsobnosť a základné právomoci, úlohy a postavenie orgánov samosprávneho kraja a ďalších orgánov nimi zriadených.

ŠTATÚT
Žilinského samosprávneho kraja