Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Štatút

Štatút Žilinského samosprávneho kraja je základnou vnútornou normou kraja, ktorá upravuje postavenie, pôsobnosť a základné právomoci, úlohy a postavenie orgánov samosprávneho kraja a ďalších orgánov nimi zriadených.

ŠTATÚT
Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky