ONLINE PRENOSY

ŽSK pristupuje s cieľom bližšej a adresnejšej komunikácie zmene spôsobu informovania o činnostiach a aktivitách krajského Zastupiteľstva, či rôznych podujatí konaných ŽSK. S nástupom nových technológií a ich širokých možností využitia chceme priblížiť najnovšie dianie širokej verejnosti prostredníctvom priamych prenosov.

V tejto sekcii budete vždy môcť nájsť informácie o najbližších priamych prenosoch.