Objavte Žilinský kraj

ŽSK aktívne v cestovnom ruchu
Objavte Žilinský kraj

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (26. septembra), organizuje Žilinský samosprávny kraj už 2. ročník Infocesty s názvom "Objavte Žilinský kraj - klenot Slovenska" zameraný na prezentáciu potenciálu cestovného ruchu prirodzených regiónov ŽSK. Tento rok je Infocesta určená nemeckým a rakúskym touroperátorom a novinárom, ktorí prejdú Liptov, Oravu, Turiec, Kysuce i Horné Považie. Uvidia tam „na vlastné oči“ kultúrno-historické a prírodné pozoruhodnosti, a zároveň „na vlastnej koži“ zažijú ponuku v oblasti cestovného ruchu. Heslom tohtoročného Svetového dňa cestovného ruchu je "Cestovný ruch obohacuje", ktoré absolútne vystihuje jeho samotnú podstatu. Pri jeho koordinovanom rozvoji prináša úžitok všetkým zainteresovaným stranám, to znamená, že obohacuje nielen účastníkov cestovného ruchu, ale aj subjekty podnikateľského a verejného sektora, ktoré účasť na cestovnom ruchu zabezpečujú resp. podporujú.