Obchodné verejné súťaže

OVS č. Názov organizácie Druh Termín na podanie žiadosti
OVS č. 04/2021 Zámer a podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2021 prenájom 30.09.2021 10:00