Na školách v Žilinskom kraji sa pracuje i počas letných prázdnin

- tlačová správa 06. júl 2012

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 6. júl 2012

 

Stredné školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja len pred pár dňami zavreli svoje brány a v týchto dňoch už na niektorých z nich opäť vládne čulý ruch. Študentov a učiteľov nahradili stavbári, ktorí zatepľujú budovy, rekonštruujú strechy a vymieňajú okná.
Už počas prvého prázdninového mesiaca budú dokončené rekonštrukčné práce na troch školách. Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline, Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a Spojenej škole (SŠ) na Hlinskej ulici v Žiline sa vďaka projektom spolufinancovaným z Ekofondu, podarilo vymeniť okná, zatepliť budovy a znížiť ich energetickú náročnosť prostredníctvom hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy.Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa v budúcom školskom roku potešia z obnoveného školského internátu. Modernizácia vo výške 500 tisíc eur prinesie škole výrazné úspory. Budova internátu sa zateplí, vymenia sa okná, zrekonštruuje sa strecha, inžinierske siete a hygienické zariadenia. Vymenené rozvody ústredného kúrenia spolu s vybudovaním nových regulačných uzlov dosiahnu citeľné úspory v spotrebe tepla i v Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline. Krajská samospráva vyčlenila na obnovu systému kúrenia na škole 130 tisíc eur. Nutných stavebných úprav sa dočká budova Strednej odbornej školy polytechnickej na Sládkovičovej ulici v Ružomberku. Investícia vo výške 290 tisíc eur vyrieši prestavbu strechy, výmenu okien a rekonštrukciu podlažia školskej budovy.Nový šat v podobe vymenených okien dostane SŠ v Kysuckom Novom Meste, žilinská Dopravná akadémia, Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline, SŠ v Turanoch a martinské Gymnázium J. Lettricha. Sumu vo výške 143 tisíc eur investuje ŽSK do modernizácie hygienických zariadení v SOŠ technickej v Námestove a 50 tisíc eur získa na nové hygienické zariadenia SOŠ elektrotechnická v Žiline. Na Liptove sa budú rekonštruovať kotolne. Suma vo výške 230 tisíc eur poputuje na tieto účely do SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, 100 tisíc eur získala z krajských zdrojov SOŠ drevárska. Zrekonštruovanú kotolňu v telocvični bude mať i SŠ na Hlinskej ulici v Žiline. Náklady na jej obnovu predstavujú 14 tisíc eur. Problémy so zatekaním v SPŠ v Martine vyrieši rekonštrukcia strechy za 200 tisíc eur. Havarijný stav strechy odstránia aj v Gymnáziu na Varšavskej ceste v Žiline, kde vyčlenil kraj na stavebné úpravy sumu vo výške 100 tisíc eur.
Mnoho stredných škôl v našej pôsobnosti si vyžaduje rozsiahle rekonštrukcie a modernizáciu priestorov, pretože sme ich dostali pri delimitácii s obrovským modernizačným dlhom. Našou snahou je využiť všetky dostupné prostriedky a investovať do nevyhnutných opráv, ktoré vyriešia havarijný stav budov. Verím, že stavebné úpravy na týchto školách nielen znížia energetickú náročnosť, ale prispejú i k skvalitneniu podmienok vzdelávania,“ uviedol Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zriaďuje stredné školy v Liptove, Turci, Orave, Hornom Považí a Kysuciach pre 32 tisíc študentov.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK