Región Basilicata

“Basilicata - kraj výborného vína, olív, citrusov a obľúbená turistická destinácia“

V južnom Taliansku existuje veľký protiklad medzi prosperujúcimi strediskami s množstvom obyvateľstva a rozľahlými, riedko osídlenými a turistickým ruchom nedotknutými oblasťami. Juh Talianska tvoria regióny Basilicata, Apúlia a Kalábria. Basilicata sa rozprestiera na východ od juhotalianskych Apenín a je tvorená najmä pliocénnymi slieňmi, hlinami, pieskovcami, ktoré v oblasti riek tečúcich do Sorentského zálivu, dotvárajú atmosféru pochmúrnej krajinnej krásy. Basilicata predstavuje oblasť Talianska, ktorú nie je možné porovnávať so žiadnou inou. Charakteristické je pestovanie viniča, mandľovníka, nachádzajú sa tu tiež rozsiahle olivové háje. Nájsť tu možno i voľne rastúce kaktusy. Klimatické podmienky: v lete horúce a suché podnebie, v zime mierne a vlhké. Basilicata je malým, prevažne hornatým regiónom s dvoma kratšími pobrežnými pásmami (Iónske a Tyrhénske more). Najvyššími pohoriami sú Volturino (2005 m n.m.) a Sirino (1835 m n.m.). Územím Basilicaty pretekajú rieky Gravida, Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni a nachádzajú sa tu i jazerá San Giuliano, Pietra del Petrusillo a Abate Atonia. V dôsledku predošlej masívnej emigrácie je región demograficky poddimenzovaný, najmä v jeho východnej časti. Jeho hospodárstvo sa sústreďuje na poľnohospodársku produkciu, v oblasti priemyslu sa rozvíja najmä keramický, drevársky a textilný priemysel. Veľký potenciál má sektor cestovného ruchu, hlavne na pobreží Tyrhénskeho mora.

Základné informácie:• Basilicata predstavuje jeden z 20 regiónov Talianska, známy ako „srdce Južného Talianska“, resp. Lucania (lat. lucus = les)
• Rozloha: 9 995 km²
• Počet obyvateľov (2015): 574 782
• Hustota zaľudnenia: 57,5 obyv. / km2
• Nezamestnanosť (2016): 13,3 %
• Sídlo regiónu: Potenza 
• Reliéf krajiny: prevažne hornatý región a zároveň región 2 morí (Tyrhénske a Iónske more)
• Administratívne členenie: 2 provincie (Provincia de Matera, Provincia de Potenza) a 131 komún
• Regionálna samospráva: Predseda, Regionálna Giunta, Regionálna rada
• Ekonomický potenciál: dominantné sektory sú poľnohospodárstvo, cestovný ruch (lyžiarske strediská, kúpeľníctvo), keramický, drevársky a textilný priemysel
• 55% obyvateľstva pracuje v treťom sektore, 32% v priemyselnom sektore a 13 % v poľnohospodárskom sektore
• Región Basilicata je v Taliansku i v Európe považovaný za príklad najefektívnejšieho využívania európskych fondov, regionálne úrady si vyvinuli schopnosť dobrej komunikácie s EÚ pri využívaní fondov na rozvoj regiónu, prostriedky, ktoré sa nevyužili inde, boli presmerované sem
• oficiálna webová stránka: http://www.basilicatanet.it/