Moravskosliezsky kraj

názov partnerského regiónu: Moravskosliezsky kraj
štát: Česká republika
centrum regiónu: Ostrava
zmluva: Dohoda o spolupráci, 30.9.2003
oblasti spolupráce: hhospodárstvo; regionálny rozvoj, územné plánovanie a cestovný ruch; ochrana životného prostredia (výmena informácií týkajúcich sa monitorovania stavu ŽP, spolupráca chránených krajinných oblastí); doprava a infraštruktúra; kultúra, odborné vzdelávanie a šport

Základné informácie:

Rozloha: 5 427 km2
Počet obyvateľov (2017): 1 207 351
Hustota zaľudnenia: 224 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2017): 5,91 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 302
Počet okresov: 6

Sídelným mestom kraja je Ostrava. Medzi najväčšie mestá patrí Havířov, Frýdek-Místek, Karviná a Opava.

Na území sa nachádzajú 3 chránené krajinné oblasti (CHKO): Beskydy (pohorie Beskydy, 116 000 ha, najväčšie v ČR), Jeseníky (Hrubý Jeseník, 74 000 ha), Poodrie (údolie rieky Odry, lužné lesy, mokrade, rybníky, 8150 ha), 10 národných prírodných rezervácií a 57 prírodných rezervácií.

Hospodárstvo:

V rámci regiónu je priemysel koncentrovaný predovšetkým v oblasti ostravskej aglomerácie, kde sú zastúpené prakticky všetky odvetvia, prevládajúci je však ťažobný, hutnícky, energetický, ďalej chemický a farmaceutický priemysel.

sektor %
maloobchod 34,52
reality, prenájom, podnikateľské aktivity 15,75
priemysel 12,43
stavebníctvo 8,99
ostatné verejné, sociálne a osobné služby 7,81
poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo 5,44
hotely a reštaurácie 4,18
finančné sprostredkovanie 4,07
doprava a telekomunikácie 3,45
zdravotníctvo a sociálne služby 1,58
školstvo 1,46
verejná správa a bezpečnosť, povinné sociálne zabezpečenie 0,32

Najvýznamnejšie spoločnosti: Vítkovice, a.s. (oceliarstvo, ťažké strojárenstvo), ISPAT Nová Huť a.s. (Oceliarstvo), OKD, a.s. (ťažba uhlia, výroba koksu), Třinecké železiarne (hutníctvo), Severomoravská energetika, a.s. (nákup, výroba, distribúcia a predaj elektriny), Autopal, s.r.o. (vývoj a výroba automobilových dielov), Tatra, a.s. (automobilový), Siemens elektromotory, s.r.o. (elektrotechnické strojárenstvo).

Na základe Dohody o medziregionálnej spolupráci sa strany zaviazali spolupracovať v dohodnutých oblastiach a aktívne podporovať ekonomické iniciatívy spolu s výmenou hospodárskych ponúk a právnych informácií, slúžiacich na rozvoj hospodárskej spolupráce a spolupráce s investormi, podporovať kontakty medzi zástupcami a organizáciami malých a stredných podnikov a inštitúciami podporujúcimi podnikanie. Ďalej sa zaviazali rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty a propagovať medzinárodné akcie v medzinárodných regionálnych organizáciách a európskych inštitúciách.

Strany budú prizývať k spolupráci a šíriť kontakty medzi všetkými zainteresovanými úrovňami regionálnej samosprávy, inštitúciami, hospodárskymi subjektami a spoločnosťami, ktoré pôsobia na ich území.

Domovská web stránka:  www.kr-moravskoslezsky.cz

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
česká verzia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky