Grodnenská oblasť

názov partnerského regiónu: Grodnenská oblasť
štát: Bieloruská republika
centrum regiónu: Grodno
zmluva: Dohoda o spolupráci, 10.9.2004
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; ochrana životného prostredia; kultúra; šport; cestovný ruch; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie

Základné informácie

Rozloha: 25 100 km2
Počet obyvateľov (2016): 1 184 000
Hustota zaľudnenia: 47 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2003): 2,7 %

   
Administratívne členenie:

Počet okresov: 17
Počet miest: 14 (19 mestských častí)
Počet obcí: 192 (4 455 vidieckych častí)

 

 

Región sa nachádza na severozápade Bieloruska a hraničí s Poľskom a Litvou. Centrom regiónu je mesto Grodno s takmer 310 tis. obyvateľmi. Najväčším bohatstvom regiónu sú nádherné lesy, ktoré zaberajú viac ako 1/3 územia. Na juhozápade regiónu sa nachádza známa lesná rezervácia Belaveža – národný park zahrnutý v dedičstve UNESCO, najkrajší zo 68 prírodných rezervácií Grodnenska.

Štatistické údaje:

Školstvo: 324 stredných škôl, 12 gymnázií, 3 lýceá
Kultúra: 15 múzeí (základný fond tvorí 500 tis. pamiatok), 3 profesionálne divadlá, krajská filharmónia
Zdravotníctvo: 22 krajských a 17 okresných nemocníc (spolu 5 200 lekárov a 12 800 stredného zdravotného personálu)
Sociálna oblasť: 14 domovov pre starších a invalidov (2121 miest), 3 centrá sociálnych služieb pre rodiny a deti, 2 centrá sociálnych služieb, 63 domovov sociálnych služieb

Hlavnými priemyselnými odvetviami

sú poľnohospodársky (chov dobytka, ošípaných a koní, pestovanie obilnín a krmív, zemiakov, repy a ostatnej zeleniny), výrobný a spracovávateľský priemysel, výroba dreva, výroba a prevádzka zdrojov energie, výroba stavebných materiálov.

Priemyselný potenciál je koncentrovaný v mestách Grodno, Lida, Slonim, Volkovysk, Novogrudok, Smorgon.

Prírodné zdroje:

železná ruda, humus, krieda, kameň – tehla, íl, cementové suroviny, kremičitý piesok, vápenaté suroviny, piesočnaté a štrkové suroviny.

Domovská web stránka: www.region.grodno.by

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
ruská verzia