Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Grodnenská oblasť

názov partnerského regiónu: Grodnenská oblasť
štát: Bieloruská republika
centrum regiónu: Grodno
zmluva: Dohoda o spolupráci, 10.9.2004
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; ochrana životného prostredia; kultúra; šport; cestovný ruch; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie

Základné informácie

Rozloha: 25 100 km2
Počet obyvateľov (2016): 1 184 000
Hustota zaľudnenia: 47 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2003): 2,7 %

   
Administratívne členenie:

Počet okresov: 17
Počet miest: 14 (19 mestských častí)
Počet obcí: 192 (4 455 vidieckych častí)

 

 

Región sa nachádza na severozápade Bieloruska a hraničí s Poľskom a Litvou. Centrom regiónu je mesto Grodno s takmer 310 tis. obyvateľmi. Najväčším bohatstvom regiónu sú nádherné lesy, ktoré zaberajú viac ako 1/3 územia. Na juhozápade regiónu sa nachádza známa lesná rezervácia Belaveža – národný park zahrnutý v dedičstve UNESCO, najkrajší zo 68 prírodných rezervácií Grodnenska.

Štatistické údaje:

Školstvo: 324 stredných škôl, 12 gymnázií, 3 lýceá
Kultúra: 15 múzeí (základný fond tvorí 500 tis. pamiatok), 3 profesionálne divadlá, krajská filharmónia
Zdravotníctvo: 22 krajských a 17 okresných nemocníc (spolu 5 200 lekárov a 12 800 stredného zdravotného personálu)
Sociálna oblasť: 14 domovov pre starších a invalidov (2121 miest), 3 centrá sociálnych služieb pre rodiny a deti, 2 centrá sociálnych služieb, 63 domovov sociálnych služieb

Hlavnými priemyselnými odvetviami

sú poľnohospodársky (chov dobytka, ošípaných a koní, pestovanie obilnín a krmív, zemiakov, repy a ostatnej zeleniny), výrobný a spracovávateľský priemysel, výroba dreva, výroba a prevádzka zdrojov energie, výroba stavebných materiálov.

Priemyselný potenciál je koncentrovaný v mestách Grodno, Lida, Slonim, Volkovysk, Novogrudok, Smorgon.

Prírodné zdroje:

železná ruda, humus, krieda, kameň – tehla, íl, cementové suroviny, kremičitý piesok, vápenaté suroviny, piesočnaté a štrkové suroviny.

Domovská web stránka: www.region.grodno.by

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
ruská verzia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky