Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výsledky technického hodnotenia

Výsledky technického hodnotenia mikroprojektov podaných v rámci II. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK (27.01.2011)

Technické hodnotenie mikroprojektov, ktoré boli podané na VÚC Žilina v rámci 2. výzvy Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 (Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív – Mikroprojekty) sa konalo v dňoch 10. – 13. januára 2011 a 17. januára 2001 v Žiline, v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Skupina expertov hodnotila 87 projektov, ktoré prešli formálnym hodnotením. 17 projektov nesplnilo kritériá strategického a operatívneho hodnotenia a nedosiahlo min. 60 bodov, aby bolo odporúčaných na schválenie.

70 projektov odporučených expertami na financovanie bude podliehať schvaľovaniu Monitorovacím podvýborom, ktorý zasadne najneskôr do konca marca 2011.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky