Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Informačné semináre

 

Pozvánka na informačné semináre pre podnikateľov
Granty na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
(schéma pomoci de minimis)Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-31DM-1401

- 20. 10. 2014 - Košice - Úrad Košického samosprávneho kraja,
                                         Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208
- 21. 10. 2014 – Banská Bystrica - ÚradBanskobystrického samosprávneho kraja,
                                                         Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306
- 22. 10. 2014 – Žilina - Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
                                      Komenského 48, kongresová hala
- 27. 10. 2014 – Bratislava - Slovenská inovačná a energetická agentúra,
                                               Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie

Program seminárov :

 • 9,30-10,00 Registrácia účastníkov
 • 10,00-11,00 Prezentácia výzvy KaHR-31DM-1401
 • 11,00-12,00 Otázky, diskusie, konzultácie
 • 12,00-13,00 Prestávka
 • 13,00-14,00 Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP
 • 14,00-15,00 Otázky, diskusia, konzultácie
 • Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR.
 • Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu (schéma pomoci de minimis) KaHR-31DM-1401, ktorá bola vyhlásená 12. septembra2014 .
 • Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 11. decembra 2014 , pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 8000 000 EUR.
 • Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk . Prosím, o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt.
 • Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky , ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality. 
 • Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.gov.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58248 451 
  Semináre v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sú uskutočnené v spolupráci s Banskobystrickým, Žilinským a Košickým samosprávnym krajom

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky