Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Informačné centrum prvého kontaktu

ďalej „ICPK“

plní nosnú úlohu pri realizácii informačných aktivít súvisiacich s implementáciou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre prijímateľa. ICPK vykonáva aktivity v zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast medzi MH SR a Žilinským samosprávnym krajom uzatvorenej 12. Decembra 2008. 

Dohoda upravuje spoluprácu a partnerstvo medzi MH SR a ŽSK v nasledovných oblastiach:

  1. Informovanie a komunikácia
  2. Predkladanie podporných dokumentov k príprave programových dokumentov
  3. Poradenstvo a konzultácie

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky