Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Informácie pre prijímateľov

Informácia a propagácia

  • „V súlade s rozhodnutím Národného koordinátora slovenskí prijímatelia nie sú povinní na informačných/pamätných tabuliach, nálepkách, plagátoch, materiáloch a dokumentoch používaných počas realizácie projektu uvádzať informáciu o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu, aj keď je projekt realizovaný s poskytnutím podpory zo štátneho rozpočtu.
  • Propagácia a publicita
  • Logo ŽSK
  • Logotypy PL-SK, EÚ

Dokumenty pre prijímateľov

Zasielanie správ

Školenia, semináre

Kontakt


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky