Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie návrhov

Elektronická participácia 2008/1
 • Názov výzvy
  Výzva na predkladanie návrhov – Elektronická participácia 2008/1
 • Rozpočet
  4,7 milióna EUR.
 • Cieľ výzvy
  Elektronická participácia je prípravná činnosť, ktorej cieľom je využiť výhody používania informačných
  a komunikačných technológii na lepšie legislatívne postupy a zlepšenie rozhodovania a na posilnenie účasti verejnosti v týchto procesoch na všetkých úrovniach prijímania vládnych rozhodnutí.
  Komisia v súlade s Pracovným programom elektronickej participácie na rok 2008 týmto vyzýva konzorciá, aby začali predkladať svoje návrhy.
 • Oprávnení žiadatelia
  Návrhy v rámci tejto výzvy môžu predkladať právne subjekty 27 členských štátov EÚ.
  Minimálny počet účastníkov na výzve sú tri nezávislé právnické osoby z troch rôznych členských štátov.
 • Publikácia výzvy
  12. júna 2008
 • Uzávierka
  29. august 2008
 • Viac informácií:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:146:0024:0025:SK:PDF  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky