Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie návrhov

ENT/ERA/08/311 – Erazmus pre mladých podnikateľov
 • Názov výzvy
  Výzva na predkladanie návrhov – ENT/ERA/08/311 – Erazmus pre mladých podnikateľov
 • Rozpočet
  2 850 000 EUR
 • Cieľ výzvy
  Cieľom tejto výzvy je poskytnúť granty na projekty a umožniť tak začínajúcim európskym podnikateľom nadobudnúť poznatky v zabehnutej spoločnosti v inom členskom štáte, a zároveň podporiť výmenu skúseností a vytváranie sietí. Táto iniciatíva má prispieť k posilneniu podnikania, internacionalizácie a konkurencieschopnosti novo založených mikropodnikov, malých a stredných podnikov a nových začínajúcich podnikateľov v EÚ. Aktivita sa týka najmä jednotlivcov, ktorí plánujú založenie podniku a v neposlednom rade aj novo založených podnikov.
 • Oprávnení žiadatelia
  Výzvy na predkladanie návrhov sa môže zúčastniť akýkoľvek verejnoprávny alebo súkromný subjekt. Patria sem subjekty alebo orgány pôsobiace v oblasti propagácie podnikania alebo v oblasti služieb nadnárodného sprostredkovania práce, a to predovšetkým:
  - obchodné a priemyselné komory, remeselnícke komory alebo podobné subjekty,
  - organizácie na podporu podnikania a podnikateľské inkubátory,
  - podnikateľské združenia a siete na podporu podnikania,
  - verejnoprávne subjekty ponúkajúce služby na podporu podnikania,
  - poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy (verejní, súkromní, sektoroví atď.), ktorí sa aktivizujú v oblasti podpory podnikania,
  - organizácie zaoberajúce sa sprostredkovaním odbornej prípravy.
  Kandidáti musia mať sídlo/bydlisko v jednom z členských štátov EÚ.
 • Publikácia výzvy
  12. júna 2008
 • Uzávierka
  20. august 2008
 • Viac informácií:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:146:0026:0026:SK:PDF  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky