Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie návrhov

Európska investičná banka navrhuje v rámci Akcie EIB a vysokých škôl na podporu výskumu dve nové finančné podpory EIBURS
 • Názov výzvy:
  Výzva na predkladanie návrhov – Európska investičná banka navrhuje v rámci Akcie EIB a vysokých škôl na podporu výskumu dve nové finančné podpory EIBURS

  Európska investičná banka vedie väčšinu svojich inštitucionálnych vzťahov s vysokými školami prostredníctvom Akcie EIB a vysokých škôl na podporu výskumu, ktorá pozostáva z troch rozdielnych programov:

  • EIBURS, program EIB na sponzorovanie vysokoškolského výskumu EIB (EIB University Research Sponsorship Programme),

  • STAREBEI (STAges de REcherche BEI), program financovania mladých výskumníkov, ktorí pracujú na spoločných projektoch EIB a vysokých škôl,

  • Vysokoškolské siete EIB, mechanizmus spolupráce pre vysokoškolské siete, ktorých črty majú zvláštny význam pre podporu cieľov skupiny EIB.

  Z programu EIBURS sa poskytujú granty vysokoškolským výskumným centrám, ktoré sa zaoberajú témami s veľkým významom pre banku. Finančná podpora EIB v objeme až 100 000 EUR ročne na obdobie troch rokov sa prostredníctvom súťaže poskytuje zainteresovaným katedrám vysokých škôl alebo výskumným strediskám, ktoré sú pridružené k vysokým školám v EÚ, prístupových alebo pristupujúcich krajinách a majú uznávané odborné zázemie v oblastiach určených EIB, takže môžu v týchto oblastiach svoje činnosti naďalej rozširovať. Z úspešného návrhu vzíde celá škála výstupov (výskum, organizovanie kurzov a seminárov, budovanie sietí, šírenie výsledkov atď.), ktoré budú predmetom zmluvnej dohody uzatvorenej s EIB.

  Viac informácii o aktuálnej výzve môžete nájsť na http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:145:0012:0013:SK:PDF  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky