Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie návrhov v roku 2008v rámci programu LIFE+

Podporovať účinné vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a zdokonaľovať vedomostnú základňu v rámci politiky životného prostredia.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky