Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie návrhov 2008

Program Kultúra (2007 – 2013)
 • Názov výzvy:
  Výzva na predkladanie návrhov 2008 – Program Kultúra (2007 – 2013)
 • Rozpočet:
  400 miliónov EUR
 • Cieľ výzvy:
  Program Kultúra bol ustanovený na účely rozšírenia kultúrneho priestoru zdieľaného Európanmi, ktorý je založený na spoločnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja aktivít v rámci spolupráce medzi kultúrnymi subjektmi z oprávnených krajín s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva.
 • Program je zameraný na tri konkrétne ciele:
  • podpora nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v oblasti kultúry,
  • podpora nadnárodného pohybu kultúrnych a umeleckých diel a výrobkov,
  • podpora medzikultúrneho dialógu.

  Program využíva flexibilný interdisciplinárny prístup a je zameraný na potreby, ktoré vyjadrili kultúrne
  subjekty v rámci verejných konzultácií predchádzajúcim jeho vypracovaniu.
 • Oprávnení žiadatelia:
  Program Kultúra podporuje projekty, organizácie, propagačnú činnosť a výskum vo všetkých oblastiach kultúry s výnimkou audiovizuálnej oblasti, pre ktorú je zriadený osobitný program s názvom MEDIA. Do programu Kultúra sa môžu zapojiť kultúrne subjekty vrátane kultúrnych podnikov, ak konajú v pozícii neziskového kultúrneho subjektu.
 • Oprávnení žiadatelia:
  • musia byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej hlavný
  predmet činnosti patrí do kultúrnej sféry (kultúrna a tvorivá oblasť), a
  • majú sídlo zaregistrované v niektorej z oprávnených krajín.

  Fyzické osoby nie sú oprávnené uchádzať sa o grant z tohto programu.
 • Publikácia výzvy:
  7. júna 2008
 • Uzávierka:
 • Viac informácií:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0027:0031:SK:PDF

Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky