Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzvy z komunitárnych programov

Program celoživotného vzdelávania


Výzva na predkladanie návrhov 2009
 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky