Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky