Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Na zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond v Slovenskej Republike

Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky