Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzvy z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Na zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond v Slovenskej Republike
 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky