Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  20 000 000 EUR.
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
  Hlavným zameraním operačného cieľa 2.2 je v zmysle Programu protipovodňovej ochrany Slovenskej republiky do roku 2010 a Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 dobudovať Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) ako nástroj umožňujúci prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí.
 • Financované aktivity:
  Operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
  I. skupina: Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS:
  A. dobudovanie siete pozemných staníc
  B. dobudovanie systémov distančných metód monitoringu
  C. dobudovanie informačných technológií a informačných systémov, vrátane
  telekomunikačného systému
  D. dobudovanie systémov predpovedných modelov, metód, metodí
 • Oprávnení žiadatelia:

  TYP PRIJÍMATEĽA PRESNÉ VYMEDZENIE OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU VYMEDZENIE SKUPINY OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT PRÍP. TYPU PROJEKTOV
  Sektor verejnej správy
  štátna príspevková
  organizácia Slovenský hydrometeorologický ústav Skupina I
 • Publikácia výzvy:
  2.7.2008
 • Uzávierka:
  2.10.2008
 • Viac informácií:
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-2-2/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky