Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzvy podľa operačných programov

podľa operačných programov

Výzva na predkladanie projektov


Operačný program Informatizácia spoločnosti
 

Výzva na predkladanie projektov


Operačný program Zdravotníctvo
 

Výzvy na predkladanie projektov


Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 

Výzvy na predkladanie projektov


Operačný program Vzdelávanie
 

Výzvy na predkladanie projektov


Operačný program Životné prostredie
 

Výzva na predkladanie projektov


Operačný program Výskum a Vývoj
 

Výzvy na predkladanie projektov


Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky