Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika–Česká republika 2007–2013
 • Vyhlásenie výzvy: 27. október 2008
 • Uzávierka: 30. januára 2009 
 • Cieľ výzvy:
  • zlepšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja prostredníctvom interregionálnej spolupráce 
  • podpora ekonomickej modernizácie a zvýšenie konkurencieschopnosti Európy : 
  1. umožnením výmeny skúseností a vedomostí medzi miestnymi a regionálnymi aktérmi v rámci EÚ
  2. spájanie regiónov s menšími skúsenosťami v istých oblastiach s regiónmi vyspelejšími a skúsenejšími
  3. zabezpečenie transferu dobrých skúseností do hlavných programov ŠF 
 • Financované aktivity: Priorita 1 - Inovácie a vedomostná ekonomika + Priorita 2 - Životné prostredie a predchádzanie rizikám Oba typy intervencie sú oprávnené v rámci tejto výzvy :
  • projekty regionálnej iniciatívy - kapitalizačné projekty vrátane projektov « fast track » 
 • Oprávnení žiadatelia: orgány verejnej správy a tie orgány, ktoré sa riadia verejným právom
 • Viac informácií:
  http://www.interreg4c.net/application.html  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky