Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Aktualita č. 2

Informácia o vydaní štúdie pod názvom Nástroje a metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch.

Jej cieľom je priniesť informácie o kľúčových cieľoch, spôsoboch implementácie, monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch krajín Európskej únie. Je dostupný v elektronickej podobe na webovom portály www.gender.gov.sk v sekcii HP RP, dokumenty.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.06.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky