Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Eurofondy a EÚ

 

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013

GRANTY EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A NÓRSKA

PROJEKTY HRADENÉ Z ÚVERU POSKYTNUTÉHO Z ROZVOJOVEJ BANKY RADY EURÓPY


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky