Úrad ŽSK

Abecedný zoznam zamestnancov Úradu ŽSK

A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H  C  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž 

Zoznam zamestnancov podľa útvarov Úradu ŽSK

 • kancelária predsedníčky ŽSK
 • poradca predsedníčky ŽSK
  sekretariát predsedníčky ŽSK
  sekretariát podpredsedov ŽSK
  oddelenie interného auditu a činností orgánov kraja
  oddelenie komunikácie
  oddelenie ľudských zdrojov
  oddelenie zahraničných vzťahov
  útvar hodnoty za peniaze
 • odbor dopravy
 • oddelenie cestnej infraštruktúry
  oddelenie cyklodopravy a dopravných stavieb
  oddelenie dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz
 • odbor ekonomický
 • dotačné pracovisko
  oddelenie financií, rozpočtu a cien
  oddelenie účtovníctva
  pracovisko analýz a kontroly
 • odbor kultúry
 • pracovisko kultúry
 • odbor regionálneho rozvoja
 • oddelenie projektov EÚ
  oddelenie stratégie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
  pracovisko analýz a kontroly
  pracovisko cestovného ruchu
 • odbor riaditeľa Úradu ŽSK
 • sekretariát riaditeľa úradu
  oddelenie informatiky
  oddelenie právne
  oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti
 • odbor SO pre IROP
 • oddelenie implementácie projektov
  oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia
 • odbor sociálnych vecí
 • oddelenie výkonu správy sociálnych vecí
  oddelenie poskytovania sociálnych služieb
  oddelenie analýz a kontroly
  pracovisko centier podpory rodiny
 • odbor správy majetku a investícií
 • oddelenie investícií
  oddelenie nakladania s majetkom
 • odbor školstva a športu
 • oddelenie analýz a kontroly
  oddelenie výkonu správy školstva
 • odbor verejného obstarávania
 • odbor zdravotníctva
 • oddelenie poskytovania zdravotníckych služieb
  pracovisko výkonu správy zdravotníctva
  pracovisko analýz a kontroly
  pracovisko centier zdravotnej starostlivosti
  pracovisko MOM
 • útvar hlavného kontrolóra ŽSK

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia